پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی

پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 13
حجم 108 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

پرسشنامه رغبت شغلي از چهار بخش تشکيل شده است 1-فعاليتها 2-تجربه ها 3-مشاغل4-خود سنجي ها .اين پرسشنامه از ازمون هاي معتبر بين المللي مي باشد که توسط جان هالند پژوهشگر و نظريه پرداز معروف در علم روانشناسي طراحي شده و بارها در تحقيقات گوناگون در زمينه علوم انساني بکار گرفته شده است واز روايي و پايايي قابل توجهي برخوردار ميباشد.

 

 

هدف از طراحي اين پرسشنامه سنجش رغبت شغلي افراد مي باشد،که در اين تحقيق از ان استفاده شده است. 
در بخش اول دانشجو با شش دسته از فعاليتهاي اجتمايي،هنري،فني،علمي،فرهنگي،عمومي به صورت پرسشهاي چند گزينه اي  سنجش مي شود تا مشخص شود مايل به انجام چه فعاليتهايي ميباشد
در بخش دوم دانشجو با شش دسته از فعاليتها مانند بخش قبل سنجش ميشود تا مشخص شود وي در چه زمينه هايي تجربه کاري دارد
در بخش سوم دانشجو با شش دسته از مشاغل گوناگون در پرسشنامه روبرو ميشود تا شغل هايي را که مايل به انجام انها ميباش بر گزيند
در بخش چهارم با دو ازمون خود سنجي دانشجو تواناييها و مهارتهاي خود را نسبت به همسالان خود ميسنجد و به خود به ترتيب از 1 تا 7 نمره ميدهد

 

 

 

 

 

 

 

تعيين اعتبار دروني(روايي) و بيروني(پايايي) پرسشنامه رغبت سنج شغلی جان هالند

مقصود اين است که آيا ابزار اندازه‌گيري موردنظر مي‌تواند ويژگي و خصوصيتي که ابزار براي آن طراحي شده است را اندازه‌گيري کند يا خير؟ به عبارت ديگر مفهوم روايي  به اين سوال پاسخ مي‌دهد که ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد. بدون آگاهي از روايي ابزار اندازه‌گيري نمي توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت.
با توجه به اينکه پرسشنامه رغبت شغلي وانگيزش شغلي از جمله پرسشنامه هاي استاندارد است که در سطح جهاني مورد استفاده قرار مي گيرد لذا نيازي به تعيين اعتبار دروني اين دو پرسشنامه نيست .  براي تعيين اعتبار دروني پرسشنامه بعدي  نيز بعد از طراحي ، به رؤيت اساتيد و خبرگان رسيده و نقطه نظرات آنها در خصوص سؤالات و متغيرهاي موجود و ساختار كلي پرسشنامه، جمع‌آوري و بعد از اعمال تغييرات  پرسشنامه مورد استفاده قرارگرفت.

 

 

پايايي  با اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي‌دهد. به عبارت ديگر، «همبستگي ميان يک مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يک آزمون معادل که به صورت مستقل بر يک گروه آزمودني به دست آمده است» چقدر است . يکي از روشهاي سنجش پايايي روش آلفاي کرونباخ است . با استفاده از پيش آزمون پرسشنامه  و محاسبه آلفاي کرونباخ ضريب 84/0 بدست آمد که اين عدد نشان دهنده پايايي پرسشنامه هاي  مورد نظر است. 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

خرید فایل word پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

دریافت مقاله پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

خرید فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

خرید مقاله پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

خرید پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

دانلود فایل word پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

خرید فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از www

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

خرید فایل word پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

دانلود مقاله پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

دانلود پروژه پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

دانلود فایل word پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

دریافت مقاله پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

دریافت فایل word پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه استاندارد رغبت سنج شغلی جان هالند با روایی و پایایی از free


مطالب تصادفی